زندگی به سبک یاشار

جمعه شبهای پریشانی

Life in Yaashaar Style

جمعه شب ها که میشه …احساس می کنم یه چیزی رو گم کردم یا اینکه باید یه چیزی رو پیدا کنم و بدترین قسمت داستان اینه که نمیدونم چی هست و باید کجا دنبال اون بگردم… ظاهرا همه چیز مرتب است و روال عادی خودش رو طی می کنه اما… از دم دمای غروب مدام ایمیل و فایل هام رو بالا پایین و تو صفحات اجتماعی، پستهای دوستان قدیم رو مرور میکنم … عکسهای خودم رو یکبار دیگر نگاه میکنم و باز به هیچ جا نمیرسم…

تو این ساعت ها کاملا قیافم شبیه یه آدم مضطرب است، نمیدونم دنبال چی هستم و باید کجا پیداش کنم…. آرامش ندارم… دست آخر با هزار زحمت خودم رو راضی می کنم میرم سراغ یک نوشیدنی خوب که گذشت چند ساعت باقی مونده تا صبح رو احساس نکنم…

حس خوبی نیست…در واقع با انرژی و دید مثبتی که در طول هفته نسبت به زندگی دارم هیچ تنساب و سنخیتی نداره…