زندگی به سبک یاشار

جغرافیای تنهایی انسان حد و مرز ندارد …

Yaashaar Hadadian Pour - یاشار حدادیان پور

 “در آغوشم آگاهانه آرام بگیر…

نه من پاسخ تنهایی های تو هستم و
نه تو درمان حس تنهایی من …

جغرافیای تنهایی انسان حد و مرز ندارد …

خیلی که باشیم، همسفریم آن هم میان ایستگاههای زندگی …
سرانجام یکی از ما گم می شود و دیگری بالاخره پیاده.”

پ.ن: کتاب تقریبا آمادست ، عنوان کتاب را دوست ندارم و فعلا انگیزه ای برای انتشار نیست.